Stappenplan

Outlook 2007: Outlook-items exporteren naar een PST-bestand

 1. Kies in Outlook 2007 boven aan het lint de optie Bestand.Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te krijgen.Kies in Outlook 2007 het tabblad Bestand.
 2. Kies Importeren en exporteren.Kies Importeren en exporteren.
 3. Selecteer Naar een bestand exporteren en klik op Volgende.Kies Naar een bestand exporteren en kies Volgende.
 4. Klik op Map met persoonlijke bestanden (.pst) en vervolgens op Volgende.
 5. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt per keer maximaal de gegevens voor één account exporteren.Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Dan worden alle accountgegevens geëxporteerd: Agenda, contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.
 6. Klik op Bladeren om te selecteren waar u het Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt opslaan en om een bestandsnaam op te geven. Klik op OK om door te gaan.

  Opmerking:  Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Wijzig de bestandsnaam als u een nieuw bestand wilt maken en niet het bestaande bestand wilt gebruiken.

 7. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.
 8. Klik op Voltooien.
 9. De export wordt direct gestart … tenzij u een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt of u exporteert naar een bestaand PST-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd. In dit geval wordt het volgende dialoogvenster weergegeven:Kies OK als u het .pst-bestand niet met een wachtwoord wilt beveiligen.Kies OK als u het bestand niet met een wachtwoord wilt beveiligen. Anders:
  • Als u uw .pst-bestand met een wachtwoord wilt beveiligen: geef het wachtwoord op in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord en klik op OK. Geef het wachtwoord op in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand en klik op OK.
  • Als u exporteert naar een bestaande Persoonlijke bestandsmap (.pst) die met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en klikt u op OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, zijn deze draagbaar. U kunt bijvoorbeeld het PST-bestand opslaan in OneDrive en het vervolgens downloaden naar uw nieuwe computer.

Outlook 2010:
Outlook-items exporteren naar een PST-bestand

 1. Kies boven aan het lint van Outlook het tabblad Bestand.Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te krijgen.Kies in Outlook 2010 het tabblad Bestand.
 2. Kies Opties.Kies Opties.
 3. Kies Geavanceerd in het dialoogvenster Opties voor Outlook.Kies Geavanceerd.
 4. Kies Exporteren onder de sectie Exporteren.Kies Exporteren op de pagina Geavanceerd
 5. Selecteer Naar een bestand exporteren en klik op Volgende.
 6. Klik op Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.
 7. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt per keer maximaal de gegevens voor één account exporteren.Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Dan worden alle accountgegevens geëxporteerd: Agenda, contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.
 8. Klik op Bladeren om te selecteren waar u het Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt opslaan en om een bestandsnaam op te geven. Klik op OK om door te gaan.

  Opmerking:  Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Wijzig de bestandsnaam als u een nieuw bestand wilt maken en niet het bestaande bestand wilt gebruiken.

 9. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.
 10. Klik op Voltooien.
 11. De export wordt direct gestart, tenzij een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) wordt gemaakt of een bestaand bestand wordt gebruikt dat met een wachtwoord is beveiligd.
  • Als u een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt, kunt u het bestand desgewenst met een wachtwoord beveiligen. Wanneer het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken wordt weergegeven, typt u het wachtwoord in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord en klikt u op OK. Geef in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord op en klik vervolgens op OK.
  • Als u exporteert naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) dat met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en klikt u op OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, zijn deze draagbaar. U kunt bijvoorbeeld het PST-bestand opslaan in OneDrive en het vervolgens downloaden naar uw nieuwe computer. Of u kunt het opslaan op een USB-stick,

Contactgegevens

Media647
Lagedijk 1-3
1541 KA Koog aan de Zaan
T.: 075-3030011
E.: info@media647.com
KvK: 34184532

Stuur ons een bericht!

Stuur ons een bericht.